Информация за клиенти съгласно чл.38б от Закона за енергетика.